cleboo Titel mit Logo

  © ecotec Naturfarben GmbH

Du er her: cleboo\Teknisk datablad\cleboo® Lerunderpuds

3-521 cleboo® Lerunderpuds

1. Beskrivelse
Tør lerunderpuds, til brug som første pudslag på murværk eller pudsbærende lag (tagrør, terra-cottavæv el. lign.) cleboo® Lerunderpuds egner sig også til indlejring af vægvarmeslanger til vægvarmeløsninger.

2. Farve
Lys brunbeige  afhængig af lerets oprindelse (lergrube)

3. Indhold
25 kg (Sæk)             Art. Nr. 3-5214    40 Sække pr. Palle.

1000 kg (BigBag)    Art. Nr. 3-5215    BigBag  skal bestilles

4. Rækkeevne
1,7 kg pr. m²  til et lag på  1 mm; ca. 12 - 15 m²/25 kg

5. Fortynding
Med vand

6. Tørretid
Afhænging  af rumtemperatur og luftfugtighed samt underlagets sugeevne er pudsen læderhård efter
4 - 8 timer. Tørretid pr. mm. tykkelse er ca. 1 dag. Gennemtørt efter ca. 6 uger.


7. Anvendelsesområde
7.1. Som første lerpudslag.
7.2. Til indlejring af kunststofforede varmeslanger i en vægvarmeløsning.

Henvisning
Underlaget skal være tørt, sugende og fedtfrit. Glatte underlag som gipsplader skal grundes med  Volvox feineErde Basis.

8. Egenskaber
cleboo® Lerunderpuds er diffusionsåben og fugtregulerende, og medvirker derfor til et sundt indeklima. Den er antistatisk, lugtneutraliserende og nem at bearbejde. Dens struktur gør den  meget udjævnende. (fungerer fint i tynde såvel som tykke lag)

9.Forarbejdning
9.1. Forberedelse
9.1.1. Lerunderlag
Lerunderlag som lersten og fyldninger i bindingsværk, skal gøres vådt eller fugtes med en sprøjte.

9.1.2. Øvrige underlag
Vandopløselige malingsrester som limfarve eller kalk skal fjernes grundigt. Lak og oliemalinger skal slibes så de bliver ru. Ikke hæftende farverester skal børstes af. Derefter behandles med Volvox feineErde Basis.

9.2. Forarbejdning
cleboo® Lerunderpuds røres op med vand (ca. 0,20 - 0,25 l/kg), så det bliver til en pasta. Denne masse skal  trække i ca. 20 - 30 minutter og omrøres jævnligt. Blandingen kastes på den klargjorte væg i et lag på 5 - 30 mm med murske. Derefter glattes/glittes om nødvendigt med en kardæsk(langt pudsebræt). Hvis der er store ujævnheder (huller) skal de udjævnes ad flere omgange.

I den øverste tredjedel kan der indlejres et glasfiber- eller jutevæv. Når pudslaget er fuldstændig gennemtørt (tørretid 1 dag pr. mm pudslag) kan overfladen behandles med en  specialhøvl så overfladen er ensartet ru.  
cleboo® Lerunderpuds egner sig også til maskinel bearbejdning.

Henvisning
Pudset må ikke trækkes på med murske, men skal kastes på, da der ellers ikke opnåes tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Videre behandling af overfladen må først ske når pudslaget er fuldstændig gennemtørt.

9.3. Videre behandling
Yderligere behandling af overfladen kan foretages med cleboo®  Leroverpuds eller Volvox FeineErde Lerpuds. Efter behandling med cleboo® Leroverpuds behandles almindeligvis med en lermaling. Se anvisninger på det tekniske datablad.
cleboo® Lerunderpuds kan også danne underlag for Volvox Living Colors Lermaling. I så fald opnår man en rustik overflade.

Henvisning
Pudsblandingen er holdbar i flere dage. Indtørret materiale kan røres op med lidt vand og er så igen klar til brug.

10. Værktøj
Røreværktøj, murske,pudsebræt, vandskuringsbræt svamp, kardæsk, specialhøvl.
Rengøring efter brug med varmt vand.

11. Opbevaring
Køligt, tørt, frostfrit og tillukket. cleboo® Lerunderpuds er ubegrænset holdbar

12. Indhold
Ler fra forskellige lergruber, sand med varierende kornstørrelse.

13. Sikkerhedskrav
ingen

14. Bortskaffelse
Kan bruges som jordforbedring.

Henvisning
Oplysningerne på dette datablad er ment som teknisk hjælp til bruger og forhandler. Bruger skal dog selv i hvert tilfælde afprøve produktets og underlagets egnethed.  (Marts 2010).